BringThemHomeNow#

האיחוד האירופי מוציא פסיקה ש"מבטלת" את האיסור על ניסוים על בעלי חיים 

לא מדובר בבדיחה, בדקנו. האיסור על ניסוים על בעלי חיים בתחום הקוסמטיקה נכנס באיחוד האירופי לתקופו ב-2009. אלא שיש לו סעיף שקובע כי יש להוכיח תקנות חומרים כימיים מסוימים בצורה כל שהיא. גם אם זה אומר ניסוים על בעלי חיים. כעת ובפעם הראשונה בחר בית המשפט של האיחוד להכריח מותג קוסמטיקה לבצע ניסויים על בעלי חיים למרות האיסור הנרחב. מה זה אומר ולמה בכוח? 

הכל החל בגלל חומרים פעילים שמיוצרים עבור קרם הגנה על ידי חברת Symrise. 

ב-2018 חברת Symrise הגרמנית קיבלה הוראה מהרגולטור של האיחוד האירופי (REACH) לבחון 2 חומרים פעילים שהיא מייצרת על בעלי חיים. ההוראה יצאה בטענה שיש לוודא כי החומרים לא יהיו רעילים למי שמייצרים אותם. Symrise שמייצרת חומרי פעילים בתחום הקוסמטיקה, לצד מוצרים אחרים, ערערה על ההוראה הזו אך הרגולטור ביטל את הערעור. אז החברה התקדמה ופנתה לבית המשפט שיבחן את המקרה. 

החוק על איסור ניסוים על בעלי חיים בתחום הקוסמטיקה חוקק ב-2009 ונכנס לתוקפו באופן מלא באיחוד ב-2013. 

החוק בעצם אומר שמוצר שנוסה על בעלי חיים לא יכול להיות משווק בתחום האיחוד. ועוד כי ניסויים בבעלי חיים חייבים להיות מוצא אחרון ולהתבצע רק אם אין שום דרך אחרת לבדיקה. ב-2013 החוק נכנס לתוקפו ומאז בעצם הופסקו הפרקטיקות האכזריו הללו כמעט לחלוטין באירופה. בשביל להמשיך ולנסות את הרכיבים בצורה לא אכזרית הומצאו שלל פיתוחים טכנולוגיים חדישים. כמו למשל ניסויים על רקמות שנוצרו במעבדה. כן נוצרו גם פרוטוקולים מקוצרים לאישור חומרים. שכן החוק אומר שאם חומר או מרכיב מקבל אישור מכל גורם, הוא מאושר באופן גורף. ולא משנה איפה יוצר או על ידי מי.

ההוראה שניתנה על ידי הרגולטור בעצם נוגדת את החוק הזה מיסודו, אבל למה?

ההוראה דורשת, למרות החוק, ניסויים על בעלי חיים ולא אף סוג אחר. וזאת בטענה שמדובר בסגמנט חדש של בדיקות שימנע פגיעה בעובדים המייצרים רכיבים כאלו ואחרים. אם אכן תצא ההוראה לפועל היא יכולה להוות גורם מזרז לבדיקה של עוד אלפי מרכיבים. "לציבור יש הזכות להרגיש שהביטחון שלו באיסור הניסויים נפגם בעקבות הקביעה" אמרה אמה גרינג' מנהלת תחום המדע והרגולציה בעמותת קרולטי פריי אירופה. "האיחוד האירופי הבטיח לבנות תשתית שתמנע ניסוים על בעלי חיים לחלוטין בגבולותייה. אנחנו צריכים שהאיחוד האירופי יצא לציבור ויספק הבהרות לגבי הסיבה שבחר לפגוע באיסור."    

בארץ ניסוים בבעלי חיים הם פרקטיקה שבשגרה וכעת כל ניסיון לתת את ה"התקדמות" בעולם כדוגמא לשינוי חיובי… תלך לעזאזל. על פי כתבה במאקו, במדינת ישראל בשנת 2021 אושרו 3,607 היתרים לניסויים בבעלי-חיים. במסגרת אותם ניסויים השתתפו כ-416,414 בעלי חיים כאשר הם נעשים למטרות מחקר מדעי או קידום בריאות, רפואה ומניעת סבל. אותה כתבה תיארה כיצד ב-2022 ניתנו יותר אישורים לניסוים. וכך במקום שנראה מגמת שיפור בנושא בארץ ובעולם אנחנו רואים כיצד אנחנו הולכים דווקא אחורה…

Translate